Coaching zespołowy

z użyciem technik action learning

Metoda action learning, wypracowana przez prof. Reginalda Revans, polega na grupowej pracy nad konkretnym, skomplikowanym wyzwaniem, jednocześnie rozwijając umiejętności leaderskie oraz umiejętność pracy w zespole. Grupa pracowników spotyka się na sesji z coachem i każdy po kolei wypowiada się na temat danego problemu, dzięki czemu sytuacja może być dokładnie przeanalizowania i przedyskutowana z poziomu wielu punktów widzenia. Następnie zadawane są pytania mające na celu zmotywować uczestników do dyskusji: są to pytania zaczynające się od “Kto…”, “Co…”, “Kiedy…”, “Gdzie…”, “Jak dużo…”, “Jak wiele…”.

Dyskusja jest moderowana przez coacha w taki sposób, by grupa wspólnie doszła do rozwiązania problemu. W jaki sposób metoda action learning usprawnia działania firmy?

W jaki sposób metoda action learning usprawnia działania firmy?

Na poziomie indywidualnym:

– poprawia efektywność i produktywność,
– pomaga uczyć się na własnych doświadczeniach,
– rozwija asertywność i pewność siebie,
– uświadamia, w jaki sposób osobiste przekonania, nastawienie i domysły oddziałują na podejmowane decyzje,
– poprawia samoświadomość i uważność w stosunku do innych osób, dzięki czemu wpływa pozytywnie na umiejętność adaptacji do danej sytuacji

Na poziomie grupowym:

– poprawia wydajność zespołu,
– pomaga wypracować pozytywne, pełne wzajemnego szacunku relacje między współpracownikami na każdym poziomie,
– ułatwia wspólne podejmowanie decyzji mających na celu poprawę działania firmy,
– pomaga korzystanie ze wspólnych doświadczeń jako okazji do nauki i samodoskonalenia

rruykuAsset 2 1

Na poziomie firmy:

– poprawia wyniki w pracy na każdym poziomie,
– pomaga szybko i sprawnie odpowiadać na zaistniałe problemy i wyzwania,
– rozwija umiejętność wspólnego znajdywania innowacyjnych rozwiązań,
– pomaga liderom w stworzeniu komfortowego, wspólnego miejsca pracy dla osób z różnych środowisk.

Dzięki korzystaniu z posiadanych już przez pracowników umiejętności i tworzeniu przestrzeni do równej, wspólnej dyskusji, metoda action learning przynosi efekty w stawianiu czoła wyzwaniom dużo szybciej, niż inne metody szkolenia kadry.

skontaktuj się ze mną: