Moja odporność psychiczna

test psychometryczny

Przejdź test psychometryczny MTQ 48, lub MTQ Plus mierzący poziom twojej odporności psychicznej i dowiedz się jaka jest Twoja indywidualna charakterystyka w najważniejszych obszarach związanych z odpornością psychiczną, uzyskaj informację zwrotną, co robić by zwiększać swoją siłę do zmiatania się z przeciwnościami.

Odporność psychiczna – pozornie oczywisty koncept, ale co tak naprawdę oznacza i czy mamy na nią wpływ?

Stopień naszej odporności psychicznej jest określony w psychologii przez to, jak mocno zahartowani jesteśmy względem trudnych doświadczeń i niesprzyjających warunków. Osoby o wysokiej odporności psychicznej z łatwością dostosowują się do niełatwych okoliczności, mają wypracowane zdrowe mechanizmy obronne i sprawnie odpowiadają na własne potrzeby jak i wymogi stawiane przez otoczenie; świetnie radzą sobie ze stresem, a wszelkie trudności traktują jako wyzwanie i możliwość rozwoju osobistego. Osoby o słabej odporności psychicznej są zaś podatne na uczucie zagubienia, zdezorientowania i bezsilności nawet w starciu z codziennymi trudnościami; w celu radzenia sobie z nimi mogą sięgać po pozornie proste, ale niezdrowe rozwiązania, które tylko pozwalają na moment zapomnieć o problemie, ale nie rozwiązują go.

Odporność psychiczną można zmierzyć przy użyciu modelu MTQ48, opracowanego przez AQR International. W przeciwieństwie do większości podobnych testów, które badają jedynie nasze zachowania, MTQ48 zgłębia to, w jaki sposób myślimy i dzięki temu pozwala od środka wpłynąć to, jak reagujemy na stres. Opisuje on 4 sfery odporności psychicznej dzielące się dalej na kategorie:

1.    Poczucie kontroli:
–    kontrola nad własnym życiem: poczucie, że mamy siłę sprawczą oraz wpływ na to, jak wygląda nasze życie; “Wierzę, że mi się uda”,
–    kontrola nad emocjami: poczucie, że to my rządzimy naszymi emocjami, a nie one nami; “Potrafię radzić sobie ze swoimi emocjami oraz emocjami innych ludzi”.

2.     Zaangażowanie:
–    obieranie celów i dążenie do spełniania ich: umiejętność ustalania, które obowiązki są priorytetem i dążenie do spełnienia ich w pierwszej kolejności, jednocześnie nadzorując i planując pozostałe zadania; “Lubię pracować w oparciu o konkretne cele. Obiecuję sobie, że je spełnię”,
–    zorientowanie na ukończenie zadania: gotowość do ciężkiej pracy jeśli dane wyzwanie tego wymaga oraz umiejętność pełnego zaangażowania się w nie; “Zrobię, co mogę aby dotrzymać obietnicy i spełnić wyznaczone mi zadania”.


rruykuAsset 3

3.     Wyzwanie:
–    podejmowanie ryzyka: czerpanie motywacji i energii z wyzwań; “Wyjdę ze strefy komfortu, ponieważ jestem nastawiony na sukces”,
–    nauka przez doświadczenie: traktowanie wyzwań jako okazji do samodoskonalenia i rozwoju; “Uczę się przez doświadczenia. Nawet niepowodzenia są okazją do nauki”.

4.     Pewność siebie:
–    wiara we własne umiejętności: poczucie własnej wartości niewymagające zewnętrznej walidacji; “Wierzę, że sprostam zadaniu lub pozyskam nowe umiejętności do tego potrzebne”,
–    wiara we własne zdolności interpersonalne: umiejętność odnalezienia się w każdej sytuacji towarzyskiej, wysoka asertywność i śmiałość; odporność na trudne w obejściu osoby; “Mam wpływ na innych ludzi i potrafię bronić swego”.

Wysoka odporność psychiczna jest bardzo ważna w obecnych czasach, ponieważ poprzeczka ilości stresu uznawanej za normalną w życiu codziennym, a przede wszystkim zawodowym, jest pchana przez nasze otoczenie coraz wyżej i wyżej. Dobra wiadomość jest taka, że odporność psychiczna nie jest nam narzucona z góry i jak najbardziej można ją trenować! A więc jak ćwiczyć swoją umiejętność adaptacji do niesprzyjających sytuacji i ciężkich zmian?

uiydurwnnxewfAsset 1

Wg Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, aby budować swoją odporność psychiczną, należy:

1. Dbać o zdrowe relacje z ludźmi.
Wzajemne wsparcie rodziny i przyjaciół, a także współpracowników, zapewni nam poczucie stabilności i pewności siebie.

2. Unikać postrzegania trudnych okoliczności jako przeszkód nie do pokonania.
Niektóre wydarzenia są niezależne od nas i nie możemy na nie wpłynąć, ale możemy zmieniać to, jak na nie reagujemy. Pozytywne nastawienie jest bardzo ważnym aspektem pracy nad sobą – negatywne emocje związane z ciężką sytuacją są oczywistością i należy dać je sobie przeżyć, ale wiara we własne możliwości to pierwszy krok do zmian!

3. Przyjąć zmiany, nie tylko pozytywne, jako część życia.
W wyniku niesprzyjających okoliczności obrane wcześniej cele mogą stać się nieosiągalne. Poprzez akceptację tego, czego nie możemy zmienić, dajemy sobie przestrzeń by skupić się na tym, nad czym mamy kontrolę.

4. Obierać cele i dążyć do nich.
Długoterminowe cele są bardzo ważne, ale łatwiej je osiągnąć dzieląc je na mniejsze, realistyczne kroki, które możemy podjąć teraz. Dzięki temu damy sobie satysfakcję z drobnych osiągnięć, które zmotywują nas do dalszego działania.

5. Podejmować decyzje i działać.
Brzmi prosto, ale bardzo ważnym w rozwoju osobistym jest, by nie przyjmować biernej postawy. Jeśli możemy wpłynąć na daną sytuację choćby w niewielkim stopniu, należy działać!

6. Szukać okazji do samorozwoju.
Poradzenie sobie z ciężkim wyzwaniem zapewni nam nowe umiejętności oraz pewność siebie w przyszłych trudnościach.

7. Dbać o pozytywne postrzeganie samego siebie.
Pracowanie nad poczuciem własnej wartości pozwoli nam na szybsze rozwiązywanie problemów w oparciu o intuicję. W poznaniu siebie i nabyciu lepszego poczucia własnej wartości pomocne są sesje coachingowe.

uiyurwxewfAsset 1

8. Utrzymywać równowagę i dystans do zaistniałych sytuacji.
Trzeźwa ocena trudnych okoliczności jest kluczowa do wybrnięcia z nich. Budowanie odporności psychicznej w dużej mierze opiera się o patrzenie “poza horyzont” i skupienie się na perspektywie długoterminowej.

9. Utrzymywać postawę pełną nadziei na lepsze jutro.
Ciężko jest znaleźć wyjście z sytuacji czując się sparaliżowanym i bezsilnym. Optymistyczne nastawienie pomoże nam zmienić punkt widzenia i oczekiwać pozytywnego rezultatu. Treningi mindfulness są pomocnym narzędziem w trzeźwej ocenie sytuacji i nabrania pozytywnego nastawienia do niej.

10. Dbać o siebie i swoje potrzeby.
Dbanie o swoje zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne, pozwala nam zachować spokój w konfrontacji z trudnymi sytuacjami. Dbanie o siebie to również skupianie się na swoich potrzebach i uczuciach oraz spędzanie czasu na rzeczach, które nas uszczęśliwiają.

11. Dodatkowe sposoby na dbanie o spokój psychiczny.
Każdy jest inny i dla każdego self-care wygląda inaczej. Medytacja, trenowanie mindfulness, prowadzenie dziennika czy aktywność fizyczna – wszystko to może przyczynić się do odzyskania wewnętrznego spokoju, a co za tym idzie – budowania odporności psychicznej.


Budowanie wysokiej odporności psychicznej to długi, ale niezmiernie ważny proces. Dzięki stałej i systematycznej pracy nad sobą możemy zadbać o łatwiejsze radzenie sobie z problemami w przyszłości, ale także szybki powrót na właściwy tor, gdy życie postawi nas w ciężkiej sytuacji.

skontaktuj się ze mną:

uiyuAsset 4 1