POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Polityka prywatności i plików cookies stosowana na stronie internetowej i blogu poznajsiezesoba.pl

Data publikacji: 18.10.2018
Aktualizacja 18.10.2018
Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach blogu oraz strony internetowej poznajsiezesoba.pl przez firmę
Poznaj się ze sobą Aleksandra Łomzik Mindfulness&Coaching 46-040 Antonów,Młyńska 5.
POLITYKA PRYWATNOŚCI W SKRÓCIE:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dbam o Twoją prywatność, przed Tobą skrócona wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności. Jeśli nie będzie ona dla Ciebie wystarczająca, poniżej pełna jej wersja.

1. Kontaktując się ze mną, poprzez formularz kontaktu przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
2. Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.
4. Osadzam na stronach video oraz nagrania audio z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.
5. Wykorzystuję pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.
 

SZCZEGÓŁOWA POLITYKA PRYWATNOŚCI:

§1
Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
• Administrator – Poznaj się ze sobą Aleksandra Łomzik Mindfulness&Coaching, 46-040 Antonów, Młyńska 5.
• Blog – blog działający pod adresem https://aleksandralomzik.pl/blog/
• Strona internetowa – https://aleksandralomzik.pl/
• Użytkownik – osoba fizyczna, która przegląda zawartość Blogu oraz taka która przegląda stronę internetową.
 
§2
Dane osobowe
Zgodnie z przepisami wynikającymi z zgodnie z tzw. RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). przysługują Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
 
Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Przysługuje Ci możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli uznasz, ze Twoje prawa zostały w jakikolwiek sposób naruszone. Przysługuje Ci prawo by zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Możesz to zrobić kontaktując
się ze mną pod adresem kontakt@aleksandralomzik.pl. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 
Bezpieczeństwo
Wszelkie dane osobowe jakie mi przekazujesz są poufne. Podejmuję wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych które są wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. Z należytą starannością działam w sprawach związanych z gromadzeniem danych osobowych, chronię je przed dostępem do nich nieupoważnionych osób. Prowadząc stronę internetowa oraz bloga i udostępniając Ci treści na w serwisie Youtube współpracuję z podwykonawcami, którzy w ramach świadczenia usług na moją rzecz mogą przetwarzać Twoje dane. Są to następujące podmioty:
1. Nazwa.pl Sp. z o. o. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
2. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google,
3. UAB „MailerLite” – w celu korzystania z systemu Mailerlite, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeżeli zapiszesz się do newslettera,
4. osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.
 
Wszystkie podmioty, z którymi współpracuję w ramach swoich działań w Internecie gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Google oraz systemu MailerLite, przechowują swoje dane na amerykańskich i litewskich serwerach, a ponieważ korzystam z ich usług Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Litwy. Jednocześnie Google oraz dostawca systemu MailerLite gwarantują zgodny z przepisami poziom ochrony danych osobowych wymagany przez prawo europejskie.
 
1. Z poziomu zakładki Kontakt na stronie internetowej Użytkownik może skontaktować się ze mną. W tym celu, musi wypełnić formularz kontaktowy, podając swoje dane osobowe, tj adres e-mail, imię i nazwisko.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (U. 1997 nr 133 poz. 883) jest Administrator.
3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania mi wiadomości za pomocą formularza kontaktu.
4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 
§3
Pliki cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celu śledzenia akcji podejmowanych przez Użytkownika w ramach strony internetowej oraz Blogu, w celu prowadzenia działań re-marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej oraz Blogu.
3.Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej oraz Blogu przez Użytkownika może być utrudnione.