UWAŻNOŚĆ W FIRMIE

Uważność wkroczyła do biznesu ze swoją stateczną siłą. Nic w tym dziwnego: Instytut Gallupa donosi, że zaangażowanie się pracodawcy w działania wspierające ochronę zdrowia i dobrostan psychologiczny pracowników, ma przełożenie na zyskowność i może zwiększać obroty firmy aż o 12 procent. Mierzalność rezultatów takiego działania jest możliwa, a firmy takie jak Apple, Google, Ikea, Ebay, Axa, Mars, Ford czy SAP, oraz wiele obiecujących startupów, już się o tym przekonało proponując swoim pracownikom warsztaty i treningi Mindfulness. 

Kultura uważności w organizacji, wpisana jako jedna z wartości przyświecających działaniu firmy, przekłada się na obszary  funkcjonowania i relacji międzyludzkich powodując u pracowników między innymi:

 • lepsze funkcjonowanie w stresowych sytuacjach, 
  • zwiększenie się umiejętności kreatywnego i twórczego myślenia,
  • wzrost samoświadomości,
  • umiejętność podejmowania bardziej klarownych decyzji opartych na faktycznych zdarzeniach,  nie zaburzonych poprzez własne projekcje umysłu,
  • podejmowanie działań z szerszej perspektywy,
  • wzrost umiejętności słuchania,
  • większą elastyczność i otwartość na zmiany, 
  • wyższą jakość komunikacji międzyludzkiej i obniżenie się sytuacji konfliktowych, 
  • efektywniejsze działanie zespołów, 
  • wyższą skuteczność liderów, 
  • mniejszy odsetek okresów L-4 u pracowników (z powodu obniżenia się negatywnych  skutków przeżywanego stresu, które mają wpływ na ludzki system immunologiczny)
  • zwiększenie się zdolności do skupiania się na wykonywanym zadaniu, i poprawa pamięci, 
  • wyższy poziom zaangażowania i produktywności pracowników

Działy human resources notują, że większą wydajność w pracy mają pracownicy samoświadomi, z gotowością na zmiany oraz z postawą otwartości na innych ludzi. Istnieje możliwość wspierania tych kompetencji za pomocą  prostego treningu Mindfulness – którego wykonywanie jest możliwe  w trakcie dnia pracy i poza nim w sposób nieinwazyjny i nie zajmujący wiele czasu.  

Nie bez znaczenia jest również fakt, że świat biznesu coraz częściej odwraca się od tradycyjnego, hierarchicznego modelu zarządzania,  kierując swój wzrok na bardziej holistyczne podejście np. turkusowe modele organizacji przedsiębiorstw, oferując swoim pracownikom, coś więcej niż tylko bycie pionkiem w strukturze swojej organizacji. Zaproponowanie pracownikom, warsztatów uważności w miejscu pracy doskonale wpisuje się w trend  ukazania pracownikom, że mają ogromne znaczenie dla struktury organizacji, nie tylko jako pracownicy na swoich stanowiskach ale przede wszystkim jako ludzie należący do wspólnoty danej firmy. Wyrażając dbałość o samopoczucie i dobrostan pracowników, pracodawca wysyła im sygnał na temat doceniania ich roli w strukturze firmy, co z kolei może przełożyć się na poziom zadowolenia pracowników z warunków panujących w miejscu pracy.