MINDFULNESS

CZYM JEST MINDFULNESS ?

Mindfulness czyli uważna obecność lub po prostu uważność. Jest to pojęcie, które określa  metodę  i  sposób  podejścia  do  leczenia  i  samorozwoju,  które  ma  korzenie w praktykach kontemplacji oraz medytacji. Opiera się na nim wiele nowych nurtów psychoterapeutycznych, które są obecne w zachodniej psychologii oraz medycynie, ponadto jest to sposób życia i technika medytacyjna – umiejętność, która regularnie praktykowana przynosi harmonię wewnętrzną, redukcję przeżywanego stresu,  radość  i sprzyja zdrowiu, jednym słowem  podnosi  jakość  życia.  Twórcą  metody  Mindfulness a dokładnie Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) jest profesor John Kabat-Zinn, założyciel powstałej w 1979 roku Kliniki Redukcji Stresu przy Centrum Medycznym Uniwersytetu Massachusetts. Medytacja, czyli główne narzędzie jakim Mindfulness się posługuje, jest metodą, która została poddana wielu badaniom naukowym a jej skutecznosć i pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne wśród osób ją stosujących został potwierdzony. Mindfulness czerpie z buddyzmu i praktyk medytacyjnych, jednak nazywane jest “świecką medytacją”, gdyż wykorzystuje wnoszące wiele w sferę psychiczną człowieka ćwiczenia, bez przekazywania jakichkolwiek religijnych rytuałów czy dogmatów.

JAK TO DZIAŁA?

U pacjentów kliniki, którzy stosowali metodę opracowaną przez Johna Kabat-Zinna, zaobserwowano niesamowite efekty poprawy jakości życia na wielu płaszczyznach – była to umiejętność dostrzegania nowych perspektyw patrzenia na otaczający ich świat, wzrost samoakceptacji oraz samoświadomości, lepszy wgląd we własne procesy myślowe i emocjonalne, poprawa na płaszczyźnie relacji z innymi, wyższy poziom współodczuwania z innymi żyjącymi istotami – ludźmi i zwierzętami, nowy sposób reakcji na stresowe sytuacje, większa świadomość własnych automatyzmów w my-śleniu i zachowaniu oraz umiejętność zarządzania tym zjawiskiem, lepsze samopoczucie psychiczne i fizyczne, poprawa zdolności koncentracji, wzrost wdzięczności odczuwanej w stosunku do zjawisk ich otaczających, poczucie większego komfortu w radzeniu sobie z przeżywaniem chronicznego bólu fizycznego jeśli takiego doświadczali i ogólny wzrost satysfakcji z życia.

JAK TO SIĘ ROBI, CZYLI ZASADA „TU I TERAZ”

Uważność to szczególny sposób funkcjonowania, w którym  jesteśmy  w  pełni  obecni w trwającej właśnie chwili. Dlaczego jest to cenny stan? Gdyż większość z nas ma tendencję do zbytniego koncentrowania swojej uwagi na przeszłości lub przyszłości. Rozpamiętujemy swoje porażki lub wspominamy jakieś poruszające nas kwestie albo też planujemy przyszłość – wyobrażamy sobie co będzie za rok, dwa, lub jak miło będzie gdy na przykład w końcu pojedziemy na wymarzone wakacje. Często wydaje nam się, że właśnie wtedy na upragnionym urlopie, gdy schudniemy 5 kg lub gdy zdobędziemy lepszą pracę, zaczniemy być szczęśliwi. Żyjąc w ten sposób, zaprzątając sobie głowę jedynie przeszłością i przyszłością, nie oddając uwagi chwili obecnej, można przeżyć całe życie jak we śnie, oglądając się wstecz, lub wiecznie czekając na coś. Często zapominamy lub nie mamy świadomości tego, że tylko teraźniejszość jest momentem gdy mamy realny wpływ na rzeczy. Tu i teraz. Tylko ta chwila która trwa teraz jest naszą prawdziwą rzeczywistością, naszym życiem. Jednak nawet jeśli te słowa brzmią dla ciebie przekonująco to wiedz, że najprawdopodobniej sama znajomość tej prawdy nie ma takiej mocy by zmienić cokolwiek w twoim życiu. Ważne jest ćwiczenie, nauczenie się nowego sposobu funkcjonowania, tak różnego od dotychczasowego nawykowego działania. Ćwiczeniem, które najbardziej wspiera tryb bycia w obecnej chwili jest medytacja. Wbrew panującemu powszechnie przekonaniu medytacja nie jest stanem relaksu, odpłynięcia, oderwania się od rzeczywistości. Wręcz przeciwnie, jest to umiejętność skupienia uwagi na wybranym zjawisku (na przykład na obserwacji własnego oddechu) i wytrwanie przy obserwacji tego zjawiska, mimo tysiąca myśli przelatujących przez głowę, które mogą odciągnąć uwagę osoby medytującej. John Kabat-Zinn powiedział, że ta praktyka jest prosta, a jednocześnie niełatwa. To pozornie sprzeczne zdanie świetnie opisuje pracę jaką masz do wykonania, gdy chcesz podjąć się praktykowania medytacji. Z jednej strony chodzi tylko o to by usiąść i pobyć chwilę ze sobą bez telefonu, włączonego TV, czy innych dystraktorów. Tylko Ty i szczególny stan skupienia na tym co dzieje się teraz. Z drugiej strony, codzienna praktyka może być trudna do utrzymania w świecie, w którym zadania do  wykonania  zdają  się  pączkować i rozrastać. Jednak utrzymanie ćwiczeń, wykonywanie ich każdego dnia z łagodną dyscypliną procentuje, bo choć udowodniono, że Mindfulness ma dobroczynny wpływ na jakość życia ludzi to z jednym zastrzeżeniem – tylko na tych ludzi, którzy codziennie praktykują :). Podczas medytacji możesz liczyć swoje oddechy, skupić się na dźwiękach z zewnątrz, na odczuciach z twojego ciała, na obserwowaniu myśli lub własnych emocji. Wybierasz jakiś przedmiot kontemplacji i pozostajesz przy nim, a za każdym razem, gdy twój umysł się rozproszy, uzmysławiasz to sobie i wracasz uwagą z powrotem do obserwowanego zjawiska. To ćwiczenie dla twojego mózgu, które praktykowane codziennie, po pewnym czasie, po trosze, zaczyna wnosić w twoje życie wszystko to, co odczuwali pacjenci i pacjentki Kliniki Stresu Johna Kabata – Zinna oraz miliony osób które uczestniczyły w 8 tygodniowym Kursie Redukcji Stresu MBSR na całym świecie. 

 

I ZACZYNAJĄ DZIAĆ SIĘ CUDA

Cuda, których doświadczają osoby regularnie medytujące polegają na zauważaniu przez nie szeregu zmian na wielu płaszczyznach – zarówno w sferze codziennego funkcjonowania, relacji z innymi oraz w sferze życia wewnętrznego. Często dzieje się tak, że spotkanie z medytacją ułatwia nam radzenie sobie w sytuacjach, w których nie radziliśmy sobie wcześniej lub czuliśmy się w nich niepewnie. O wiele łatwiejsze jest też dostrzeżenie w naszym zachowaniu automatyzmów zachowań czyli utartych ścieżek, które mamy już wydeptane w swoim dotychczasowym zachowaniu, i na które wchodzimy raz za razem z    przyzwyczajenia, bez udziału uważności, często powielając wciąż te same błędy. Kiedy medytacja staje się częścią naszego życia, cuda których możemy doświadczyć, polegają na doznawaniu małych olśnień, które prowadzą do lepszego zrozumienia tego co dzieje się w naszych umysłach i emocjach. Te małe zmiany zaczynają się łączyć  ze  sobą,  napędzając  często  zaskakujące  przeobrażenia w naszym świecie zewnętrznym i wewnętrznym. Ćwiczenia uważnosci to piękny dar, który możesz dać samemu sobie. Po pewnym czasie wysiłek włożony w kroczenie tą drogą procentuje tym, że zaczynasz lepiej rozumieć siebie a twoje życie staje się bogatsze w doznania i nabiera nowego znaczenia. Zachęcam Cię do tego by dać sobie szansę i zobaczyć co się wydarzy 🙂