Certyfikowany 8 tygodniowy pogłębiony program Mindfulness MBCL Mindfulness Based Coampassionate Living (Życie pełne współczucia w oparciu o uważność)

1,050.00 

Program dla praktyków uważności, którzy odbyli podstawowy kurs MBSR lub jego odpowiednik i chcą pogłębić własną praktykę, szczególnie o zagadnienie samowspółczucia i rozbudzania miłości i życzliwości do samych siebie i do innych. Program  obejmuje 31 godzin pracy grupowej pod przewodnictwem nauczyciela, materiały oraz nagrania dźwiękowe do pracy własnej  pomiędzy sesjami, kończy się wydaniem certyfikatu.

Kategoria: