Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep jest własnością Poznaj się ze sobą Mindfulness & Coaching Aleksandra Łomzik  z siedzibą ul. Młyńska 5, 46-040 Antoniów.  Numer REGON: 160066390, NIP: 9910162017

§ 2 Składanie zamówień

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
 2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza.
 5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, klient opłaca zamówienie w formie przelewu za pomocą Przelewy 24, lub przelewem tradycyjnym.
 6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy.
 7. Jeśli potrzebna jest faktura, należy wpisać to podczas składania zamówienia w formularz, wraz z poznaniem danych firmy. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy kupującego.
 8. Po zakupieniu sesji coachingowej, kupujący otrzyma maila z  linkiem do kalendarza z którego będzie mógł wybrać termin spotkania.

Usługi

Sesje coachingowe realizowane są do 6 miesięcy od daty zakupu (12 miesięcy w przypadku pełnego pakietu sesji). Możliwa jest jest zmiana daty dla każdej pojedynczej sesji. Po 6 m-cach niezrealizowana sesja przepada, bez możliwości otrzymania zwrotu pieniędzy.

Warsztaty i kursy są realizowane w terminach ustalonych odgórnie, zgodnych z datami ukazującymi się w sklepie.

§ 4 Płatności

 1. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą lub paragonem.
 2. Płatność za zamówioną usługę  następuje przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 5 Procedura reklamacji

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

§ 6 Zwrot pieniędzy

 1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 

 1. Polityka prywatności została opisana w osobnym dokumencie. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z treścią regulaminu.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 3. Data opublikowania regulaminu 01.12.2019 r.