usługi dla firm

coaching biznesowy

Metoda wpierająca budowanie kompetencji potrzebnych w biznesie oraz wsparcie w realizacji celów związanych z zawodową aktywnością o działaniu potwierdzonym naukowo.

uiypdurwnnxewfAsset 1REXCZX
uiypdurwnnxewfAsset 1ZXCZ5XX

coaching zespołowy
z użyciem technik action learning

Metoda action learning, wypracowana przez prof. Reginalda Revans, polegjącaa na grupowej pracy nad konkretnym, skomplikowanym wyzwaniem, jednocześnie rozwijając umiejętności liderskie oraz umiejętność pracy w zespole.

odporność psychiczna zespołów

Budowanie wysokiej odporności psychicznej to długi, ale niezmiernie ważny proces. Dzięki stałej i systematycznej pracy nad sobą możemy zadbać o łatwiejsze radzenie sobie z problemami w przyszłości, ale także szybki powrót na właściwy tor, gdy życie postawi nas w ciężkiej sytuacji.

uiypdurwnnxewfAsset 1REZXZCZXX
uiypdurwnnxewfAsset 1REXCZXX

przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
i depresji

Coraz więcej osób w każdym przedziale wiekowym ma zdiagnozowane i/lub leczy się na choroby psychiczne – od zaburzeń lękowych, przez depresję kliniczną, po zaburzenia hiperkinetyczne, np. ADHD. Szacuje się, że 970 milionów ludzi na całym świecie zmaga się z poważnymi problemami ze zdrowiem psychicznym.

jak radzić sobie ze stresem?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

uiypdurwnnxewfAsset 1REXZCZXX
uiypdurwnnxewfAsset 1REXCX

zdrowe przeżywanie emocji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

uważny leader

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

uiypdurwnnxewfAsset 1REZXZXCZXX
uiypdurwnnxewfAsset 1

uważność w organizacji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.